• Cursus

    Om alle wedstrijden van onze teams goed te laten verlopen heeft elk wedstrijdspelend lid verplichte taken bij wedstrijden van andere teams. We bieden hiervoor als club cursussen aan.

    De bond biedt Basketbalmasterz aan. Dit is de opleiding voor het spelregelbewijs, dat verplicht is voor wedstrijdspelende leden vanaf 14 jaar.

    Informatie over de cursussen en opgave ervoor vind je hier.

    Ook staat er een link met instructie over het digitale wedstrijdformulier dat op de tablet moet worden bijgehouden.