• Coördinatoren Technische Commissie

    Hieronder zie je de coördinatoren van de verschillende leeftijdsgroepen binnen de technische commissie.

  • Neem voor alle zaken over een team contact op met de betreffende coördinator. Dit kan via de mail of de (trainers)app.