• Wie is ons vertrouwenscontactpersoon?

  Ons vertrouwenscontactpersoon is Suzanne van Rijk.
  Hier introduceert zij zichzelf.

 • Vertrouwenscontactpersoon Basketballvereniging Arnhem Eagles

  Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook toch?.....
  Toch gebeurt het wel eens, dat dingen niet zo gaan, zoals jij graag wilt.
  De basketbal vereniging Arnhem Eagles wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport beleven.

  Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen Arnhem Eagles.
  Arnhem Eagles doet haar best 'ongewenst gedrag' zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren.
  Een van de stappen, die  Arnhem Eagles zet, is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. De regels voor een vertrouwenscontactpersoon zijn vastgelegd in een Statuut.
  Je kunt bij een vertrouwenscontactpersoon terecht, als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

  Wat is ongewenst gedrag?
  Onder ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan:
  ‐ (Cyber) pesten en treiteren;
  ‐ Roddelen en negeren;
  ‐ Discriminatie;
  ‐ Agressie en geweld;
  ‐ Machtsmisbruik;
  ‐ Seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).

  Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de ander het als pesten ervaart.
  Maar in alle situaties geldt: “wat ongewenst is, dat bepaal jij zelf”.
  Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

  Wat doe je bij ongewenst gedrag?
  In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat lastig is, ga je naar de leiders/trainers, je ouder(s), een commissielid of bestuurslid.
  Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of jou verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon,
  kun je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon van Arnhem Eagles.

  Wie is de vertrouwenscontactpersoon en hoe vind je die?
  Er is een vertrouwenscontactpersoon benoemd.
  De vertrouwenscontactpersoon voor Arnhem Eagles is Suzanne van Rijk.
  Zij is werkzaam in het SGGZ

  Wat kun je van een vertrouwenscontactpersoon verwachten?
  De vertrouwenscontactpersoon:

  • Luistert naar je verhaal
  • Biedt de eerste ondersteuning
  • Maakt een inschatting van de ernst van de situatie samen met jou.
  • Geeft advies over de te nemen stappen
  • Begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing
  • Ondersteunt, indien gewenst, indien het een strafbaar feit betreft ( aanranding, verkrachting, mishandeling) bij het doen van aangifte bij de politie.

  De vertrouwenscontactpersoon handelt alleen en alleen op jouw verzoek of bij jongere kinderen op verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenscontactpersoon onderneemt is jouw toestemming vereist. De vertrouwenscontactpersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid en is verplicht tot geheimhouding, mits de in de bijlage genoemde punten van toepassing zijn.


  U kunt haar als volgt bereiken:
  E-mail: vertrouwenscontactpersoonae@gmail.com ( mail adres is aangemaakt op 4 juli 2019)

  Bijlage

  Bij het ontbreken van toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenscontactpersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien een of meerdere van de volgende voorwaarden voldaan is. 

  1. Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen.
  2. De vertrouwenscontactpersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.
  3. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen.
  4. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.
  5. De vertrouwenscontactpersoon is er vrijwel zeker van dat doorbreking van de geheimhouding de schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.
  6. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenscontactpersoon haar redenen om de geheimhouding te doorbreken, zo nodig, met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken.
  7. De vertrouwenscontactpersoon brengt betrokkenen op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit daadwerkelijk te doen.